ADB Gjensidige Latvijas filiāle

Apdrošināšanas gadījumu Gjensidige jūs varat pieteikt tiešsaistē internetā.
Miniet autostikli.lv SIA kā darbnīcas izvēli.
Gjensidige izskatīs pieteikumu un nosūtīs jums lietas numuru.
Tālāk sazinieties ar mums pa tālt. 29166611 vai 67374461, lai vienotos par tālāko rīcību.
Saskaņā ar Gjensidige noteikto kārtību, jums jāatrāda auto mums Lubānas ielā 150B tāmes sastādīšanai.
Vienlaicīgi varam tad arī vienoties par remonta norises kārtību.

Neskaidros jautājumus varat uzdot telefoniski Gjensidige pa tālr. 67112222.